Allmänna villkor

Webbplatsens allmänna villkor som återfinns på denna sida avser hanteringen och din användningen av våran hemsida, hittaprivatlån.se.

Dessa villkor tillämpas fullständigt och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen godkänner och acceptera ni samtliga villkor som är skrivna här. Du får inte använda den här webbplatsen om du inte accepterar samtliga användarvillkor för sajten.

Immateriella rättigheter

Enligt dessa villkor äger hittaprivatlån.se alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas endast begränsad licens för att se materialet på denna webbplats.

Begränsningar

Du är specifikt begränsad från alla följande punkter:

  • Publicera något webbmaterial i något annat medium
  • Sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera något webbmaterial
  • Användning av denna webbplats som på något sätt är eller kan vara skadlig för denna webbplats.
  • Användning av denna webbplats som på något sätt kan påverkar användaråtkomsten till denna webbplats.
  • Användning av denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar eller på något sätt kan skada webbplatsen eller till någon person eller affärsenhet.
  • Engagera sig i datautvinning, datainsamling, datautvinning eller annan liknande aktivitet i förhållande till denna webbplats;
    använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring.

Vissa områden på den här webbplatsen är begränsade från allmänt tillträde och hittaprivatlån.se kan när som helst begränsa tillgången för dig på alla delar av denna webbplats, helt och hållet, efter eget gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord som du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också behålla sekretess.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls ”som den är” med alla eventuella är fel. Hittaprivatlån.se uttrycker inga garantier eller garanter av något slag, som är relaterade till denna webbplats eller material som finns på denna webbplats. Inte heller utav innehållet på denna webbplats, som skall tolkas som råd.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter skall Hittaprivatlån.se eller dess ägare hållas ansvariga för allt som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med din användning av denna webbplats om sådant ansvar är under kontrakt. Hittaprivatlån.se eller dess ägare, ansvarar inte för några indirekta, följd- eller specialansvar som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Du befriar härmed i största utsträckning Hittaprivatlån.se från och mot alla och / eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till handlingar, skador och kostnader som uppstår på något sätt i samband med eller i brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa Villkor har visat sig ogiltig enligt gällande lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de övriga bestämmelserna häri påverkas.

Redigering utav villkoren

Hittaprivatlån.se har rätt att ändra dessa villkor när som helst som det passar, och med hjälp av denna webbplats förväntas du regelbundet se över dessa villkor.

Överenskommelsen

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Hittaprivatlån.se och dig i förhållande till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa Villkor styrs av och tolkas i enlighet Svensklag.

Meny